Sıkça Sorulan Sorular

Bilgisayar subayı olarak asker olabilmek için fakültelerin bilgisayar bölümününden mezun veya bilgisayar mühendisliği alanında yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak ve yapılan bilgisayar sınavında başarılı olmak gerekir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası gereği bir hak ve ödev olan askerlik hizmeti halen, 1111 sayılı Askerlik Kanunu ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu esaslarına göre yürütülmektedir. Mevcut uygulamada değişiklik konusunda bir çalışma bulunmamaktadır.

Askerlik tehir işlemleri, yurtiçinde master ve doktora öğrenimi yapanlar için 32 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar yapılır.

1111 sayılı Askerlik Kanununa eklenen Geçici 52'inci maddesi kapsamında 18.000 TL. peşin ödemenize istinaden bedelli askerlik hizmeti kapsamında başvuru işlemleriniz tamamlandığından ve hakkınızda muafiyet işlemi yapıldığından, ödemiş olduğunuz bedelin iadesi mevzuat açısından mümkün değildir.

 Mezuniyetinizi müteakip; nüfus cüzdanı, diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve 2 suret fotokopisi ile birlikte en yakın askerlik şubesine müracaat ederek askerliğinize yedek subay aday adayı olarak karar aldırmanız ve erken sevk dilekçesi vermeniz halinde takip eden ilk yedek subay celbinde silahaltına alınabilirsiniz.

Bedelli askerlik hizmeti ile ilgili yasal başvuru süresi 13 Şubat 2015 tarihinde sona erdiğinden yükümlülerin bu konudaki müracaatları kabul edilememektedir.

Silah altına alınan tüm yedek subay aday adayları sevk edildikleri test ve mülakat merkezlerinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca test ve mülakata tabi tutulmakta ve bu sınav sonucuna göre yedek subay ve kısa dönem er statüsüne seçilmektedir. Bu seçimde, öncelikle Türk Silahlı Kuvvetlerinin yedeksubay ihtiyacı, daha sonra yükümlülerin istekleri ve bu sınavdaki başarı durumları dikkate alınmaktadır.